TƯ VẤN ONLINE

Hotline: 0901196992

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901196224

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901186997

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901186992

Email: info@fhomenamkhang.com

CỤM LAN CANG CẦU THANG - CỤM BÔNG CẦU THANG LAN CAN

- 0%

Bộ lan can cầu thang NKSB-23

2,065,780 ₫

  • Chất liệu cao cấp
  • Thiết kế tinh tế
  • Giá thành hợp lý
  • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-47

160,000 ₫

-Giá bán chi tiết rời: 160.000đ/bộ

-Giá bán bộ hàn hoàn thiện: 200.000đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-43

77,700 ₫

-Giá bán chi tiết rời: 44.400đ/KG hoặc 77.700đ/bộ

-Giá bán bộ hàn hoàn thiện: 117.700đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-40

184,800 ₫

-Giá bán chi tiết rời:184.800đ/bộ hoặc 50.000đ /Kg

-Giá bán bộ hàn hoàn thiện: 224.800đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-35

238,000 ₫

Giá bán bộ hàn dính hoàn thiện:278.000đ/bộ hoặc 70.000đ/kg

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-37

215,900 ₫

-Giá bán chi tiết rời: 215.900đ/bộ

-Giá bán bộ hàn hoàn thiện: 255.900đ/bộ

- Giá bán theo Kg : 50000đ /kg

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-39

88,100 ₫

-Giá bán chi tiết rời: 44.400đ/KG hoặc 88.100đ/bộ

-Giá bán bộ hàn hoàn thiện: 128.100đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-42

196,900 ₫

-Giá bán chi tiết rời: 44.400đ/KG hoặc 196.900đ/bộ

-Giá bán bộ hàn hoàn thiện: 236.900đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-36

140,000 ₫

Giá bán bộ hàn dính hoàn thiện:180.000đ/bộ  hoặc 70.000đ/kg

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-46

163,100 ₫

Giá bán chi tiết rời : 163.100đ/bộ 

Giá bán bộ hàn hoàn thiện :203.100đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-45

115,200 ₫

Giá bán chi tiết rời : 115.200đ/bộ  hoặc 76.800/ Kg

Giá bán bộ hàn hoàn thiện :155.200đ/bộ

- 0%

Cụm lan can cầu thang NKS-44

108,800 ₫

Giá bán chi tiết rời: 42.000đ/kg hoặc 108.800đ/bộ

Giá bán bộ hàn hoàn thiện :148.800đ/bộ