• 48
 • 64
 • 2 vít cách 96mm
 • 2 vít cách 128mm
 • 2 vít cách 160mm
 • 2 vít cách 192mm
 • 2 vít cách 224mm
 • 2 vít cách 256mm
 • 2 vít cách 320mm
 • 2 vít cách 480mm
 • 2 vít cách 64mm
 • Lỗ vuông 14
 • Lỗ vuông 16
 • Lỗ vuông 20
 • Lỗ tròn 16
 • vuông 14
 • Vuông 12
 • Vuông 20
 • Phủ bì 150mm
 • Phủ bì 190mm
 • Phủ bì 100mm
 • Phủ bì 200mm
 • Phủ bì 300mm
 • Phủ bì 120mm
 • Phủ bì 130mm
 • Phủ bì 115mm
 • Phủ bì 140mm
 • Phủ bì 115Dmm
 • Phủ bì 140Dmm
 • Phủ bì 110mm
 • Phủ bì 170mm
 • Phủ bì 165mm
 • Đường kính 30mm
 • Đường kính 35mm
 • Phủ bì 160mm
 • Đường kính 50mm
 • Đường kính 70mm
 • Đường kính 90mm
 • Phủ bì 155mm
 • Phủ bì 77mm
 • Phủ bì 154mm
 • Phủ bì 188mm
 • Phủ bì 105mm
 • Phủ bì 145mm
 • Phủ bì 220mm
 • Phủ bì 260mm
 • Phủ bì 210mm
 • Phủ bì 600mm
 • Phủ bì 800mm
 • Phủ bì 1000mm
 • 2 vít cách 32mm
 • Phủ bì 250mm
 • Phủ bì 135mm
 • Phủ bì 125mm
 • Phủ bì 175mm
 • Đường kính 45mm
 • 2 vít cách nhau 32mm
 • 2 vít cách nhau 71mm
 • 2 vít cách nhau 93mm
 • Đường kính 20mm
 • Đường kính 25mm
 • 2 vít cách nhau 960mm
 • Phủ bì 500mm
 • Phủ bì 1100mm
 • Vật tư 1m
 • Vật tư 2m
 • Vật tư 3m
 • Vật tư 90cm x 90cm
 • Vật tư 100cm x 100cm
 • 2 vít cách 76mm
 • Phủ bì 40mm
 • Phủ bì 80mm
 • Đường kính 38mm
 • Đường kính 32mm
 • Phủ bì 350mm
 • Phủ bì 450mm
 • Phủ bì 900mm
 • Phủ bì 400mm
 • 2 vít cách 120mm
 • 2 vít cách 360mm
 • 2 vít cách 288mm
 • 2 vít cách 289mm
 • 2 vít cách 384mm
 • 2 vít cách 86mm
 • Phủ bì 138mm
 • Phủ bì 148mm
 • Phủ bì 1200mm
 • Bên trái
 • Bên phải
 • Đường kính 47mm
 • Đường kính 55mm
 • Phủ bì 310mm
 • Lỗ vuông 20T
 • Phủ bì 85mm
 • Phủ bì 93mm
 • Phủ bì 113mm
 • Đường kính 40mm
 • 2 vít cách 16mm
 • Phủ bì 20mm
 • Phủ bì 25mm
 • Phủ bì 30mm
 • Phủ bì 38mm
 • Phủ bì 48mm
 • Phủ bì 65mm
 • Phủ bì 82mm
 • Đường kính 26mm
 • Đường kính 34mm
 • Size nhỏ
 • Size Lớn
 • Phủ bì 2000mm
 • Phủ bì 2500mm
 • 1m
 • 1m5
 • 2m
 • Dạng cong nhiều
 • Dạng cong vừa
 • Dạng thẳng
 • Phủ bì 221mm
 • Góc vuông 20cm
 • Góc vuông 25cm
 • Phủ bì 255mm
 • Phủ bì 395mm
 • Phủ bì 585mm
 • Tay Nắm Tủ
 • Khóa Cửa
 • Phủ bì 1500mm
 • Cò Khóa 2cm
 • Cò Khóa 3cm
 • Chiều dài 300mm
 • Chiều dài 350mm
 • Chiều dài 400mm
 • Chiều dài 450mm
 • Chiều dài 500mm
 • Chiều dài 250mm
 • Phủ bì 2400mm
 • Phủ bì 2800mm
 • Phủ bì 3000mm
 • Đường kính 24mm
 • Đường kính 28mm
 • Chiều dài 52mm
 • Chiều dài 65mm
 • Chiều dài 77mm
 • Chiều dài 104mm
 • Loại Mỏng
 • Loại Dày
 • Size 1
 • Size 2
 • Size 3
 • Size 4
 • Đường kính 300mm
 • Đường kính 350mm
 • Đường kính 500mm
 • 2 vít cách 305mm
 • Khoảng cách 2 lỗ vít 400mm
 • Khoảng cách 2 lỗ vít 600mm
 • Khoảng cách 2 lỗ vít 800mm
 • Khoảng cách 2 lỗ vít 1000mm
 • Lực tải 60N
 • Lực tải 80N
 • Lực tải 100N
 • Lực tải 120N
 • Lực tải 150N
 • Đường kính 250mm
 • Số lượng 1 bộ
 • Số lượng 1 thùng
 • Bản rộng 14mm
 • Bản rộng 20mm
 • Bản rộng 15mm
 • 2 lỗ vít cách nhau 51mm
 • 2 lỗ vít cách nhau 61mm
 • 2 lỗ vít cách nhau 65mm
 • Tìm kiếm (0 Sản phẩm)

  Chưa có sản phẩm