TƯ VẤN ONLINE

Hotline: 0901196992

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901196224

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901186997

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901186992

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901196551

Email: info@fhomenamkhang.com


Hotline: 0901196552

Email: info@fhomenamkhang.com

KHÓA CỬA

- 0%

Khóa cửa tay tròn phòng vệ sinh màu đồng cổ NK430FL-NVS

450,000 ₫

 • Kích Thước:
  * 1 Đầu dùng nút bấm - 1 đầu không chìa
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 65mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 51mm
 • Chất liệu: inox
 • Mã sản phẩm: NK43FL-NVS
- 0%

Khóa cửa tay tròn dạng trơn màu đồng cổ NK430FL-NC

480,000 ₫

 • Kích Thước:
  * 1 Đầu dùng chìa khóa - 1 đầu nút bấm
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 65mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 51mm
 • Chất liệu: inox
 • Mã sản phẩm: NK43FL-NC
- 0%

Khóa tay nắm tròn dạng inox xước NK430FL-XC

450,000 ₫

 • Kích Thước:
  * 1 Đầu dùng chìa khóa - 1 đầu nút bấm
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 65mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 51mm
 • Chất liệu: inox
 • Mã sản phẩm: NK43FL-XC
- 0%

Khóa tròn nhà vệ sinh màu đồng cổ trơn bóng NK430FL-DVS

880,000 ₫

 • Kích Thước:

  * 1 Đầu dùng nút bấm - 1 đầu không chìa
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 75mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 55mm

 • Chất liệu: inox

 • Mã sản phẩm: NK43FL-DVS

- 0%

Khóa cửa tròn màu đồng cổ trơn bóng NK430FL-DC

980,000 ₫

 • Kích Thước:

  * 1 Đầu dùng chìa khóa - 1 đầu nút bấm
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 75mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 55mm

 • Chất liệu: inox

 • Mã sản phẩm: NK43FL-DC

- 0%

Khóa tròn trơn nhà vệ sinh màu đồng rêu bóng NK430FL-RVS

880,000 ₫

 • Kích Thước:

  * 1 Đầu dùng nút bấm - 1 đầu không chìa
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 75mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 55mm

 • Chất liệu: inox

 • Mã sản phẩm: NK43FL-RVS

- 0%

Khóa cửa tay tròn dạng trơn màu rêu bóng NK430FL-RC

980,000 ₫

 • Kích Thước:

  * 1 Đầu dùng chìa khóa - 1 đầu nút bấm
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 75mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 55mm

 • Chất liệu: inox

 • Mã sản phẩm: NK43FL-RC

- 0%

Khóa tròn nhà vệ sinh màu inox xước NK430FL-TVS

880,000 ₫

 • Kích Thước:

  * 1 Đầu dùng nút bấm - 1 đầu không chìa
  * Chiều dài cò khóa: 30mm
  * Đường kính vành tròn: 75mm
  * Đường kính tay nắm tròn: 55mm

 • Chất liệu: inox

 • Mã sản phẩm: NK43FL-TVS

- 0%

Khóa tay nắm tròn dạng trơn có chìa NK430FL-TC

980,000 ₫

 • Kích Thước:

  * 1 Đầu dùng chìa khóa - 1 đầu nút bấm

  * Chiều dài cò khóa: 30mm

  * Đường kính vành tròn: 75mm

  * Đường kính tay nắm tròn: 55mm

 • Chất liệu: inox

 • Mã sản phẩm: NK43FL-TC

- 0%

Khóa cửa phân thể NK570-DM

750,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Khóa cửa tay nắm tròn NK430BLS-INOX

120,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Khóa cửa chính cổ điển bằng đồng cao cấp NK341L-RG

3,550,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản