Tìm kiếm (861 Sản phẩm)

- 0%

Tay nắm tủ dạng kéo NK063-64D

85,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Tay cầm tủ đồng NKD023

40,600 ₫

Tay cầm tủ đồng

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay cầm tủ đồng

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 100mm – chiều dài phủ bì 155mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD023

- 0%

Tay cầm tủ đồng đầu tròn NKD016

29,000 ₫

Tay cầm tủ đồng đầu tròn.

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay cầm tủ đồng đầu tròn:

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 105mm – chiều dài phủ bì 120mm

*Khoảng cách lỗ 110mm – chiều dài phủ bì 130mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD016

- 0%

Tay nắm tủ lá xoắn bằng đồng NKD021

52,200 ₫

Tay nắm tủ lá xoắn bằng đồng

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay nắm tủ lá xoắn bằng đồng.

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 100mm – chiều dài phủ bì 160mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD021

- 0%

Tay cầm cửa tủ hợp kim NK126

123,000 ₫

 

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Tay cầm cửa tủ hợp kim NK126-X

92,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Tay nắm cửa tủ đồng vàng NKD020

50,800 ₫

Tay nắm cửa tủ đồng vàng

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay nắm cửa tủ đồng vàng

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 125mm – chiều dài phủ bì 150mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD020

- 0%

Tay nắm tủ lá đồng NKD045

36,300 ₫

Tay nắm tủ lá đồng

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay nắm tủ lá đồng

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 95mm – chiều dài phủ bì 130mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD045

- 0%

Tay nắm tủ lá đồng NKD068

58,000 ₫

Tay nắm tủ lá đồng

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay nắm tủ lá đồng

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 95mm – chiều dài phủ bì 150mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD068

- 0%

Tay nắm tủ đồng cổ điển NKD039

47,900 ₫

Tay nắm tủ đồng cổ điển

Sản phẩm sản xuất theo yêu cầu.

Thông số kỹ thuật Tay nắm tủ đồng cổ điển

– Kích thước :

*Khoảng cách lỗ 125mm – chiều dài phủ bì 150mm

– Chất liệu : đồng cao cấp

– Màu sắc : màu đồng nguyên bản

– Mã số sản phẩm :NKD039

- 0%

Tay cầm tủ dạng thanh đầu vuông NK083-XV

116,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản
- 0%

Tay cầm tủ dạng thanh đầu vuông NK083-V

126,000 ₫

 • Chất liệu cao cấp
 • Thiết kế tinh tế
 • Giá thành hợp lý
 • Lắp đặt đơn giản