• Hướng dẫn đặt Nhà Bếp Hợp Phong Thủy Tiền Vào Như Nước ( Nhà Bếp Chủ Quản Tài Lộc Cần Lưu Ý)

Hướng dẫn đặt Nhà Bếp Hợp Phong Thủy Tiền Vào Như Nước ( Nhà Bếp Chủ Quản Tài Lộc Cần Lưu Ý)

  1. Tư vấn phong thủy nhà cửa, văn phòng, công ty - Bao gồm lập hồ sơ thiết kế kiến trúc
  2. Tư vấn phong thủy nhà máy, quy hoạch khu đô thị
  3. Tư vấn Phong thủy nhà thờ, đình, chùa, miếu, phủ
  4. Tư vấn Tứ trụ, bát tự, Tử vi
  5. Dịch vụ đặt tên công ty, tên thương hiệu, Logo nhận diện thương hiệu
  6. Cung cấp Vật phẩm phong thủy, pháp khí phong thủy, Nguyên liệu - vật tư sản xuất - chế tác Vật phẩm phong thủy.
  7. Dịch vụ xem ngày cưới hỏi, khai trương, ký hợp đồng....
  8. Dịch vụ khai quang, điểm cốt, nạp khí cho vật phẩm phong thủy
  9. Đào tạo Phong thủy, Tứ trụ, Dịch học, Tử vi, Tướng học